Lokalisering af og samspil mellem distributionsterminaler

Louise K Sibbesen Tranberg

Research output: Contribution to conferencePaperResearch

Abstract

Denne artikel omhandler optimering af fysiske anlæg samt logistisk og strategisk planlægning i transportbranchen. Der er store økonomiske gevinster i logistisk optimering, og transportvirksomheder har hver især forskellige måder at placere deres terminaler på. Hvor mange terminaler, virksomheden skal have, hvor disse skal placeres, og hvorvidt man skal centralisere eller decentralisere, bestemmes traditionelt ved en afvejning af transportomkostninger i forhold til udgifter til håndtering og drift. Dog skal man være opmærksom på de bløde faktorer, der spiller ind i og omkring en problemsituation. Hvordan sikres, at forandring og implementering af strategier bliver en succes internt i virksomheden? Denne artikel giver nogle kvalificerede bud på, hvorledes man med fordel kan benytte bløde og hårde operationsanalytiske værktøjer i sammenhæng til løsning af konkrete problemsituationer, og hvordan resultaterne kan blive til større gavn for virksomheden, end hvis man vælger at benytte en snæver problemtilgang. Indledningsvis diskuteres kort den bløde og den hårde operationsanalytiske problemtilgang, hvorpå der argumenteres for gevinsten ved at lade disse supplere hinanden, og sluttelig præsenteres en case omkring terminalplacering i en mindre dansk transportvirksomhed.
Keyword: hård operationsanalyse,transport,Logistik,planlægning,lokalisering,blød operationsanalyse,distribution,terminaler
Original languageDanish
Publication date2004
Publication statusPublished - 2004
Externally publishedYes
EventTransportøkonomisk Forenings Godstransport Konference 2004: Tid til forandring - Fredericia, Denmark
Duration: 28 Jan 200429 Jan 2004

Conference

ConferenceTransportøkonomisk Forenings Godstransport Konference 2004
Country/TerritoryDenmark
CityFredericia
Period28/01/200429/01/2004

Cite this