Livsstilsforandringer, forbrug og miljø - hvilken indsigt er nødvendig ?

Inge Røpke, Jeppe Læssøe

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

  Abstract

  Abstract Forbrugerne og deres livsstil er i stigende grad genstand for miljø- og energipolitisk interesse. Det er åbenbart, at miljø- og energipolitikken ikke alene kan koncentrere sig om produktions-siden. Også livsstilens betydning for miljøet må inddrages. Det er således nu en erklæret politisk målsætning at arbejde for mere bæredygtige forbrugsmønstre. Imidlertid plejer livsstilsforandringer at være et mere indirekte resultat af en lang række økonomiske, sociale og kulturelle drivkræfter og af politiske tiltag, der ikke umiddelbart har haft til hensigt at påvirke livsstilen. Når livsstilsforandringer nu på en anden måde kommer i fokus for politik, bliver det centralt at diskutere, dels hvilke relationer der er mellem livsstil og miljø, dels hvorvidt og hvordan livsstilen kan påvirkes ad politisk vej. Det er hensigten med dette papir at bidrage til diskussionen med et forslag til fire analytiske synsvinkler, hvis anvendelse tilsammen vil kunne skabe et adækvat vidensgrundlag for en politik på området. Vi vil desuden vise, hvorledes analyser på de fire områder hver især kan rumme vigtige pointer for en politikudvikling.
  Original languageDanish
  Title of host publicationEnergi og livsstil
  EditorsP. Gundelach, S. Kuehn
  PublisherKøbenhavns Universitet
  Publication date2000
  Publication statusPublished - 2000

  Cite this