Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af forskellige alternativer for håndtering og behandling af gipsaffald

Jacob Møller, Stefania Butera, Veronica Martinez-Sanchez, Thomas Højlund Christensen, M. Kromann, E. Willumsen

Research output: Book/ReportReport

305 Downloads (Pure)

Abstract

I rapporten undersøges de miljø- og samfundsøkonomiske effekter af fire forskellige behandlinger af gipsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger. Rapporten viser, at miljøpåvirkningerne knyttet til behandling af gipsaffald generelt er små. Det resulterer i, at indsamling og transport samt udnyttelse af restfraktioner fra gipsaffaldet har relativ stor betydning for resultaterne. Rapporten viser, at der ikke er store miljøpotentialer ved at vælge den ene behandlingsform frem en anden, men anvendelse af gipsaffald i gipsplader eller til cementproduktion har dog en bedre miljøprofil end anvendelse i kompost eller som afdækningsmateriale.
De samfundsøkonomiske omkostninger ved de fire behandlingsformer er relativt ens, dog kan kompostløsningen for gips der indsamles via genbrugspladser være meget omkostningsfuld, når der indregnes de omkostninger til læsbaserede prøvetagninger af gipsaffaldet, som skønnes nødvendige i forhold til efterlevelse af Miljøstyrelsens regler herom.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherMiljøministeriet. Miljøstyrelsen
Number of pages191
ISBN (Electronic)978-87-92779-89-2
Publication statusPublished - 2012
SeriesMiljoeprojekter
Number1410
ISSN0105-3094

Bibliographical note

Møller, J., Kromann, M., Willumsen, E., Butera, S., Sanchez, V.M. & Christensen, T.H. (2012) Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af forskellige alternativer for håndtering og behandling af gipsaffald. 191 p. Miljøprojekt nr. 1410, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

Cite this

Møller, J., Butera, S., Martinez-Sanchez, V., Christensen, T. H., Kromann, M., & Willumsen, E. (2012). Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af forskellige alternativer for håndtering og behandling af gipsaffald. Miljøministeriet. Miljøstyrelsen. Miljoeprojekter, No. 1410