Livscyklusvurdering af behandling af deponeret shredderaffald

Jacob Møller, Anders Damgaard, Line Kai-Sørensen Brogaard, Thomas Fruergaard Astrup

Research output: Book/ReportReport

308 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport indeholder en livscyklusbaseret miljøvurdering (LCA) af behandling af deponeret shredderaffald.
Livscyklusvurderingen blev udført for Miljøstyrelsen af DTU Miljø i perioden 2013-2014 som en del af en ydelsesaftale mellem Miljøstyrelsen og DTU om forskningsbaseret myndighedsbetjening in-den for affaldsområdet. Rapporten indgår i en større undersøgelse vedrørende bedre ressourceud-nyttelse af affald, hvori såvel den miljømæssige som den samfundsøkonomiske konsekvens for forskellige scenarier vedr. affaldshåndtering af shredderaffald, imprægneret træ, træ til genanven-delse samt fjernvarmerør undersøges. Livscyklusvurderingen blev udført vha. LCA-modellen EA-SETECH, som er udviklet af DTU Miljø til miljøvurdering af affaldssystemer.
Livscyklusvurderingen blev udført i overensstemmelse med principperne for LCA, som beskrevet i DS/EN ISO-standard 14044. Afrapporteringen følger ISO-standardens krav med inddragelse af eksterne LCA-eksperter, som udførte en kritisk gennemgang af rapporten, samt en følgegruppe bestående af danske interessenter inden for området.
Original languageEnglish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherMiljøstyrelsen
Number of pages105
ISBN (Print)978-87-93435-10-0
Publication statusPublished - 2015
SeriesMiljoeprojekter
Number1813, 2015
ISSN0105-3094

Cite this