Legionella i varmt brugsvand: Overvågning, udredning og forebyggelse af legionærsygdom

Hans-Jørgen Albrechtsen, Linda Bagge, Lene Bagh, Solvejg Bang, Elsebeth T. Jensen, Ole B. Jepsen, Marianne Søborg Nielsen, Carsten Raad Petersen, Anne-Marie Plesner, Marianne Søeby, Arne Scheel Thomsen, Søren Uldum

  Research output: Book/ReportReportCommunication

  81 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne vejledning er foranlediget af Sundhedsstyrelsen, der har peget på behovet for en sundhedsfaglig vejledning om overvågning, smitteudredning og forebyggelse af sygdom forårsaget af Legionella. Vejledningen henvender sig til embedslæger og tekniske forvaltninger i kommunerne med henblik på at lette samarbejdet. Vejledningen sigter også på forebyggende og afhjælpende foranstaltninger i tilfælde, hvor varmtvandsinstallationen indebærer risiko for smitte eller har medført sygdomstilfælde.

  Statens Serum Institut udgav i 1995 retningslinier for undersøgelse af legionellainfektioner på sygehuse. Udredning af smitte uden for sygehusene omfatter imidlertid andre smittekilder og må gribes anderledes an. I Danmark har forekomst af Legionella og eventuelle følgevirkninger heraf været relateret til varmtvandssystemer og til spabade i større udlejningssommerhuse. Der er derfor grund til at samle foreliggende viden med henblik på undersøgelse og forebyggelse af Legionella i varmt brugsvand. Vejledningen indeholder informative afsnit om bakterien, sygdommene og sygdomsovervågningen, mens andre afsnit indeholder anvisninger i form af dokumentationskrav for iværksættelse af handlingsplaner samt vejledning om analyserne og deres anvendelse ved smitteudredning. Vejledningen rummer desuden henvisninger til relevante, gældende myndighedskrav samt udvalgt litteratur.
  Original languageEnglish
  PublisherDen Centrale Afdeling for Sygehushygiejne
  Number of pages39
  Commissioning bodyDanish Health Authority
  Publication statusPublished - 2020

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Legionella i varmt brugsvand: Overvågning, udredning og forebyggelse af legionærsygdom'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this