LCA: et værktøj til planlægning af vandressourcegenvinding

Maria Faragò*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

31 Downloads (Pure)

Abstract

I de sidste årtier har livscyklusvurdering (LCA) i vid udstrækning været anvendt til at vurdere miljøpåvirkningerne af de forskellige komponenter i urbane vand systemer. I denne undersøgelse anvendte vi som noget nyt LCA som et planlægningsværktøj til omdannelse af et konventionelt spildevandsrensningsanlæg (RA) til en fuldskalaenhed for et vandressource genindvindingsanlæg (VARGA). Casestudiet fokuserer på Avedøre WWTP i København, Danmark. Konsekvensanalysen blev udført for 13 forskellige miljøpåvirkningskategorier, der dækker klimaforandringer, ressourceudtømning, eutrofiering, toksicitet mv. Vi sammenlignede baseline for Avedøre RA for årene 2016 og 2017. Baseline RA havde allerede implementeret energigenvinding gennem biogas-, el- og varme produktion. Målet var at identificere de hotspots, der skal behandles i planlægningen af den kommende fuldskala VARGA.
Original languageDanish
Publication date2019
Number of pages1
Publication statusPublished - 2019
EventDansk Vand Konference 2019 - Århus, Denmark
Duration: 12 Nov 201913 Nov 2019
https://www.danva.dk/arrangementer/konferencer/12444-dansk-vand-konference-12-13112019/

Conference

ConferenceDansk Vand Konference 2019
Country/TerritoryDenmark
CityÅrhus
Period12/11/201913/11/2019
Internet address

Cite this