Lavenergihuset tæt på målet!

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

99 Downloads (Pure)

Abstract

Lavenergihuset i Sisimiut blev indviet i april 2005. Det var projekteret til at have et årligt energiforbrug til opvarmning på 80 kWh/m2. Men gennem de første 4½ år af husets levetid har forbruget vist sig at ligge på ca. 140 kWh/m2 – altså ca. 75% mere end planlagt. I vinteren 2009/10 blev der dog gennemført en grundig forbedring af installationerne i huset, ligesom deres styring blev kontrolleret, og der blev tilføjet mere isolering til nogle af de varmerør og ventilationskanaler, der løber i huset. I løbet af 2010 er nogle ventilationshuller i husets stuevinduer også blevet tætnet, så isoleringsevnen er blevet bedre. Alt dette har gjort, at energiforbruget nu er nede på ca. 95 kWh/m2 målt fra december 2009 til november 2010. Indendørs har temperaturen været på ca. 23°C, mod de 21°C huset var planlagt til at have, og det teoretiske energiforbrug ved den højere indendørs temperatur skulle så være 92 kWh/m2. Men også udendørs har det været noget varmere i 2010 end i et normalt år, og når der tages
hensyn til det, kan det vurderes, at huset i 2010 har brugt ca. 27% mere energi til opvarmning, end hvis det fungerede fuldt så godt som planlagt. Altså, hvis temperaturerne inden- og udendørs havde været som forventeligt og planlagt, så ville husets årlige varmeforbrug ligge på 80·1,27 = 102 kWh/m2.
Et væsentligt problemområde, der ikke på enkel vis kan udbedres helt, er husets lufttæthed. I foråret 2009 er luftskiftet ved trykprøvning med 50 Pa fundet til at være 2,4 l/(s·m2), hvor værdien i henhold til det danske Bygningsreglement 2010 ikke bør overskride 1,5 l/(s·m2) (eller kun 1,0 l/(s·m2) for lavenergibygninger). Det større luftskifte vil under brugsforhold med normalt tryk give et forventeligt ekstra energiforbrug til opvarmning på ca. 20 kWh/m2 pr. år.
Hermed er det blevet muligt at redegøre for det sidste, der mangler i at husets ydeevne når målet. Umiddelbart betragtet har det givet en række udfordringer at følge huset og dets energiforbrug. Den tætte opfølgning har dog givet nogle unikke erfaringer, som de involverede og branchen kan tage ved lære af. I foredraget gives et nøjere indblik i disse erfaringer. Det tilrådes ved fremtidigt byggeri at indarbejde rutiner til opfølgning på udførelse og ydeevne.
Original languageDanish
Title of host publicationProceedings of Artek Event 2011
Number of pages1
Publication date2012
Publication statusPublished - 2012
EventARTEK Event 2011: Innovation i Grønland - Sisimiut, Greenland
Duration: 1 Mar 20112 Mar 2011

Conference

ConferenceARTEK Event 2011
CountryGreenland
CitySisimiut
Period01/03/201102/03/2011

Bibliographical note

Proceedings of
Artek Event 201 - Innovation i Grønland – hvorfor er det så svært?
Sisimiut, 1 - 2 March 2011

Cite this