Lasersvejsning af rustfast stål til stål

Mogens Hørslev Rasmussen, Jens christian Volhøj, Thomas Winther Juhl, Søren Aakjær Jensen

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  Abstract

  Gennem forsøg med CO2-lasersvejsning af ø50 mm rustfaste stålrør til rør af kulstofstål er det blevet konstateret at det er muligt af svejse disse to materialetyper sammen. Den maksimalt opnåede svejsehastighed med 2,6 kW lasereffekt og godstykkelsen 2 mm er 4,4 m/min.Svejsekvaliteten ved den optimerede hastighed er fuldt acceptabel og blev bedømt til karakteren B jævnfør norm prEN 1419.Det er påvist, at den horisontale fokusposition (sideretningen) er en central parameter, som har væsentlig indflydelse på såvel den opnåelige svejsehastighed som de metallurgiske forhold og dermed også de mekaniske egenskaber. De metallurgiske undersøgelser har vist, at svejsninger ved den optimerede hastighed, der er opnået ved fokuspositionen X = -0,2 mm (0,2 mm inde over i det rustfaste materiale), vil give anledning til martensitdannelse i svejsemetallet, med en hårdhed på omkring 300 HV100.Makrostrukturundersøgelserne har vist, at trods de store hårdheder ved enkelte parametersæt, er der ikke konstateret hærderevner.Der er ikke påvist en nedsættelse af hårdheden i det yderest HAZ ved kulstofstål.Det primære resultat af de metallurgiske undersøgelser viser, at selv små ændringer i den horisontale fokusposition vil medføre en markant ændring af hårdhedsprofilen. En flytning af den horisontale fokusposition (stråle offset) kan medføre en reduktion af hårdheden. Omvendt er der en forøget risiko for bindingsfejl mellem svejsemetal og kulstofstål. Det har vist sig at man med fordel kan lasersvejse forskellige materialer sammen med vinklet fuge og et stråle offset. Derved kan der opnås lav opblanding uden øget risiko for rod- og bindingsfejl. Den selvfikserende virkning ved en vinklet fuge vurderes til at være lav. Kompatibiliteten af disse materialer er trods alt så god, at den ekstra bearbejdning af emnerne kan spares.
  Original languageDanish
  Number of pages23
  Publication statusPublished - 1999

  Cite this