Large Deformations of Polymers

Britta Lindgreen

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

156 Downloads (Pure)

Abstract

I afhandlingen anvendes realistiske materialemodeller for polymerer til at analysere plastiske deformationer af forskellige emner. Da plasticitet i polymerer medfører meget store tøjninger, er det nødvendigt at basere analyserne på generel kontinuumsmekanik med fuld hensyntagen til alle ulineariteter. Først er analyseret ekspansion af polymerrør under indre overtryk. Som det også ses ved metalrør, opstår der trækinstabiliteter i rørvæggen i form af indsnøring og ved polymerrørene findes den specielle ”neck propagation”, som skyldes trækkurvens karakteristiske op-ned-op udseende. Studierne viser, at disse trækinstabiliteter optræder samtidigt med aksesymmetriske instabiliteter. Også deformation af polymermatrixen i fiberforstærkede materialer er studeret for situationer hvor spændingskoncentrationer optræder. Generelt har afhandlingen bidraget til en forbedret forståelse af polymerers mekaniske opførsel under store belastninger.
Original languageEnglish
Number of pages114
ISBN (Print)978-87-89502-79-3
Publication statusPublished - Jul 2008

Cite this