Langtidsforsøg med totrinsforgasseren "Viking"

Ulrik Birk Henriksen, Jesper Ahrenfeldt, Jens Dall Bentzen

Research output: Book/ReportReportResearch

376 Downloads (Pure)

Abstract

Projektets formål har været at få erfaringer med langtidsdrift, samt at løbende forbedre anlæggets komponenter i takt med de indvundne driftserfaringer. Status for Vikingforgasseren ved projektets afslutning er: • En række komponenter er løbende forbedret med henblik på driftssikkerhed, levetid, lav investering og miljøegenskaber. • Der er gennemført de forudsatte langtidsforsøg og anlægget har passeret 2800 driftstimer, heraf 2500 timer med motordrift. Anlægget er inspiceret for hver 500 timer. • På det lille 75 kWth anlæg er demonstreret en netto elvirkningsgrad på 25 %, hvilket er unikt for et så lille anlæg. Fremragende dellastegenskaber er eftervist og anlægget kræver kun bemanding ved opstart. • Der er kørt med en række forskellige træbrændsler og der er opnået en høj omsætningsgrad og en god gaskvalitet. Uforbrændt kulstof i asken har således været mellem 0,1 og 1 % af den indfødte tørre biomasse og rågassen er stort set uden tjære. • Reguleringsstrategier og computermodeller er udviklet og afprøvet, og indgår i den iværksatte opskalering af konceptet. Arbejdet efterfølges af projektet ”Indpasning af totrinsforgasser i et energisystem” som gennemføres i øjeblikket med støtte fra PSO (projekt FU4201). Formålet med dette projekt er, at undersøge anlæggets sikkerhedsmæssige tilstand samt udvikle og implementere et nyt styresystem for fleksibelt varme- og elaftag. Arbejdet har i stor udstrækning dannet baggrund for samarbejdet med industrivirksomheden Weiss A/S om opskalering og kommercialisering af totrinsforgasseren. I første fase af samarbejdet designes og opføres et pilotanlæg på ca. 600 kWth/200 kWel på Weiss’s fabrik i Hadsund. Denne fase støttes ligeledes af PSO (projekt FU4202). Arbejdet efterfølges af projektet ”Indpasning af totrinsforgasser i et energisystem” som gennemføres i øjeblikket.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs.Lyngby
PublisherInstitut for Mekanik, Energi og Konstruktion
Number of pages59
ISBN (Print)87-7475-331-2
Publication statusPublished - 2005
SeriesMEK-ET-2005-07

Cite this