Laks er i fremgang – men der er plads til forbedring

Kaare Manniche Ebert, Finn Sivebæk

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

50 Downloads (Pure)

Abstract

Siden 1990’erne er der investeret et trecifret millionbeløb i vandløbene, der munder ud i Vadehavet. Der er fjernet spærringer, udrettede strækninger er genslynget, og der er udlagt gydegrus og sten. Det har foreløbig givet gode resultater i form af flere vilde laks og skabt adgang til egnede gyde- og opvækstområder for flere andre fiskearter herunder snæbel, havørred og stalling. Der er stadig behov for forbedringer, hvis åerne skal have store fiskebestande.
Original languageDanish
JournalNationalpark magasin
Issue number6
Pages (from-to)30-35
Publication statusPublished - 2019

Cite this