Laks er i fremgang – men der er plads til forbedring

Research output: Contribution to journalJournal article – Annual report year: 2019Communication

Documents

View graph of relations

Siden 1990’erne er der investeret et trecifret millionbeløb i vandløbene, der munder ud i Vadehavet. Der er fjernet spærringer, udrettede strækninger er genslynget, og der er udlagt gydegrus og sten. Det har foreløbig givet gode resultater i form af flere vilde laks og skabt adgang til egnede gyde- og opvækstområder for flere andre fiskearter herunder snæbel, havørred og stalling. Der er stadig behov for forbedringer, hvis åerne skal have store fiskebestande.
Original languageDanish
JournalNationalpark magasin
Issue number6
Pages (from-to)30-35
Publication statusPublished - 2019

Download statistics

No data available

ID: 189369444