Kvantificering af forureningsfluxe fra en gammel losseplads til omkringliggende vandressourcer

Nanna Isbak Thomsen, Nemanja Milosevic, Monika Balicki, Mette Christensen, Peter Bauer-Gottwein, Poul Løgstrup Bjerg

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

678 Downloads (Pure)

Abstract

Gamle lossepladser kan påvirke grundvandsresssourcer og overfladevand. I dette arbejde er der for Risby Losseplads på Sjælland udført en vurdering af forureningsfluxen fra lossepladsen på de omkringliggende vandressourcer på baggrund af historiske data om lossepladsen, geologiske, hydrogeologiske og forureningskemiske data. Metoden kombinerer disse data i en massebalance for vand og udvalgte stoffer (klorid, opløst organisk kulstof) og vil kunne anvendes på andre lossepladser. Kombinationen af data er essentiel, da lossepladser generelt udgør en meget heterogen forureningskilde. I dette tilfælde er lossepladsen samtidig beliggende i en morænelersaflejring, som gør simplere metoder til beregning af forureningsfluxe vanskelige.
Original languageDanish
Title of host publicationVintermøde om Jord- og Grundvandsforurening : Bind II
Number of pages307
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherATV Jord og Grundvand
Publication date2011
Pages161-173
ISBN (Print)978-87-913-1353-0
Publication statusPublished - 2011
EventATV-møde: Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening 2011 - Vingstedcentret, Vejle, Denmark
Duration: 8 Mar 20119 Mar 2011

Conference

ConferenceATV-møde: Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening 2011
LocationVingstedcentret
CountryDenmark
CityVejle
Period08/03/201109/03/2011

Cite this