Kvalitetsudvikling af patientforløb i almen praksis baseret på forbedret tilgængelighed af diagnostiske undersøgelser: Et samarbejde mellem Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium, Dansk Selskab for Almen Medicin og DSI Institut for Sundhedsvæsen

Majbritt Christensen, Anders Stockmarr, Anne Frølich

  Research output: Book/ReportReportResearch

  Abstract

  Det er hensigten med undersøgelsen at afdække tilgængeligheden af en række diagnostiske undersøgelser og at give et billede af brugernes adgang til ydelserne. Arbejdsgruppen gennemførte i år 2000 en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse hvor i alt 27 sæt spørgeskemaer blev udsendt til praksis-koordinatorerne i alle amter/H:S. Undersøgelsen har bekræftet de opstillede hypoteser: At tilgængeligheden af en række diagnostiske undersøgelser varierer amterne imellem; at ventetider på undersøgelse hos speciallæge er kortere end ventetid på undersøgelse på ambulatorium; at ventetiden er kortere for patienter der henvises direkte til undersøgelse end for patienter der henvises indirekte og at praksiskonsulenters medvirken ved udarbejdelse af vejledninger forbedrer kvaliteten af ydelsen målt ved forslag til yderligere undersøgelse/behandling ved svarafgivelse.
  Original languageDanish
  PublisherDSI Institut for Sundhedsvæsen
  Publication statusPublished - 2001

  Cite this