Kortlægning af muslingerev med ROV

Michelle Melin (Author), Karen Timmermann (Author), Bjarne Stage (Author), Marie Hartlev Frausing (Author), Fletcher Thompson (Author), Aris Thomasberger (Author), Flemming Thorbjørn Hansen (Author), Jon C. Svendsen (Author)

Research output: Non-textual formSound/Visual production (digital)Communication

Abstract

Filmen viser Michelle Melins specialeprojekt ved DTU Aqua, hvor hun undersøgte, hvordan man kan kortlægge muslinge-rev med en undervandsdrone i samarbejde med lokale fiskere og foreninger. Danmark er ifølge EUs habitatdirektiv forpligtet til at beskytte biogene rev, hvis de kan klassificeres som naturtypen "Rev 1170" i Natura 2000 områder. Blåmuslinger kan danne biogene rev og skal beskyttes, hvis de opfylder fastsatte kriterier for biogene rev.

Projektet er baseret på et samarbejde mellem DTU Aqua, lokale fiskere og tilhørende foreninger.
Original languageDanish
Publication date2023
Media of outputPower Point Presentation
Publication statusPublished - 2023

Cite this