Kortlægning af it-kompetenceudviklingsmuligheder i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark

Pernille Rattleff, Thomas Duus Henriksen

Research output: Book/ReportReportResearch

27 Downloads (Pure)

Abstract

Formålet med denne kortlægning er ”at tilvejebringe et retvisende og fyldestgørende overblik over de eksisterende muligheder for it-kompetenceudvikling i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark” (jf. udbudsmaterialet, p. 51). Kortlægningen skal klarlægge, i hvilken udstrækning mulighederne for it-kompetenceudvikling retter sig mod at erhverve sig ikt-brugerfærdigheder henholdsvis ikt-skaberkompetencer. I forlængelse af kortlægningen undersøges, hvilke udviklingstendenser der kan iagttages i udbuddet af it-kompetenceudviklingskurser.
Afslutningsvis undersøges, hvordan efterspørgselssiden konstitueres. Kortlægningens datagrundlag er indsamlet i efteråret 2009. Fremstillinger og analyser af rapportens datagrundlag referer således til kurser udbudt i efteråret 2009, jf. i øvrigt afsnit 5 om kortlægningens metodiske design.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherIT- & Telestyrelsen
Number of pages79
ISBN (Electronic)978-87-92572-13-4
Publication statusPublished - 2010
Externally publishedYes

Cite this