Korrosionsegenskaber af lasersvejste emner i rustfast stål

Thomas Winther Juhl, Søren Aakjær Jensen

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  Abstract

  Rustfaste stål har velkendte korrosionsegenskaber baseret på et passiverende lag. I forbin-delse med lasersvejsning, og andre svejseprocesser, vil en opsmeltning af materialet kunne påvirke de korrosionsmæssige egenskaber af stålet.I rapporten beskrives arbejdet med at undersøge korrosionsegenskaberne af lasersvejste rustfaste stål. Der beskrives metoder og deres anvendelighed, samt resultaterne for de for-skellige metoder og svejseparametre.Der er blevet fundet en meget begrænset indflydelse på den potential-uafhægige og poten-tial-afhængige CPT, ved lasersvejsning af AISI 316. Ved undersøgelse af korrosionsegen-skaber på slebne overflader, findes korrosionsbestandigheden af svejsemetal og HAZ på højde med grundmaterialet. Ved undersøgelser på lasersvejste emner med overvulst og HAZ eksponeret i det korrosive medie, findes korrosionsbestandigheden for svejsning og HAZ på højde med en sletdrejet overflade på samme emner.
  Original languageDanish
  Number of pages24
  Publication statusPublished - 1999

  Cite this