Kompetencebehov i byggeriet og udbuddet af efteruddannelse på diplom- og masterniveau. Et oplæg til debat

Kristian Kristiansen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Hovedresultaterne af undersøgelsen kan opsummeres således: - Der er de seneste år kommet et udbud af master- og diplomuddannelser, der henvender sig til byggeriet. Der er nu 5 sådanne masteruddannelser og 3 diplomuddannelser. Yderligere 5 masteruddannelser er under udvikling på Arkitektskolerne. - Efterspørgslen er svigtende: 2 masteruddannelser har måttet udskyde opstart på grund af manglende tilmeldinger, og 2 masteruddannelser er aldrig startet, selvom de stadig er i udbud. Kun én kan siges at køre stabilt. Én diplomuddannelse er, på grund af manglende tilmeldinger, ikke blevet startet. Én kan siges at køre. Og 2 udbydes som enkeltkurser, hvorfor det er svært at sige, hvor mange der ender med at tage uddannelsen som helhed. - En oversigt over byggeriets køb af efter- og videreuddannelse viser, at aktiviteten næsten udelukkende består af kortvarige kurser: virksomhedsinterne kurser, kurser hos eksterne udbydere og en række private uddannelser. - Et forsøg på at opgøre byggeriet potentielle efterspørgsel efter master- og diplomuddannelse viser, at der kan være tale om en størrelsesorden på måske op til 300 årsværk, hvis man forstår ”byggeriet” som bygge- og anlægsbranchen og måske op til 1200 årsværk, hvis man forstår ”byggeriet” som ressourceområdet bygge-bolig. Selvom opgørelsen bør tages med et gran salt, viser den, at den potentielle efterspørgsel ville være rigelig til at drive et stort antal master- og diplomuddannelser: 10-15 årsværk er nok til en master- eller diplomuddannelse med optag hvert 2. år. - En lille interviewundersøgelse giver et indblik i karakteren af holdninger til og viden om de nye master- og diplomuddannelser for byggeriet. Den viser, at problemet med den manglende efterspørgsel næppe skyldes forskellige mulige barrierer som pris, tidsforbrug, manglende kendskab til uddannelserne m.m. Derimod peger undersøgelsen på, at det grundlæggende problem bag virksomhedernes manglende efterspørgsel ligger i, at de opfatter efter- og videreuddannelse som kurser, oplæring på jobbet, learning by doing etc. Videreuddannelse er i det store og hele ikke inde i billedet. Dette rejser nogle spørgsmål: - Vil byggeriet kunne forandre sig i retning af højere kvalitet og produktivitet uden at videreuddanne sine medarbejdere på master- og diplomniveau? Byggeriet er blevet kritiseret kraftigt i en række rapporter, der er udkommet siden begyndelsen af 90`erne. Disse rummer også kritik af manglende kompetencer hos virksomhederne, men mærkeligt nok er spørgsmålet om videreuddannelse af medarbejderne stort set ikke behandlet. Men det synes indlysende, at forandring også handler om videreuddannelse. - Er der overhovedet tale om en bæredygtig udnyttelse af medarbejdernes ressourcer? Gennem kurser og anden træning bliver medarbejdernes ressourcer vedligeholdt og tilpasset, men udviklingen af medarbejdernes kompetencer med henblik på fremtiden ligger i videreuddannelsen. - Vil byggeriet komme til at savne sine master- og diplomuddannelser, hvis mange forsvinder på grund af manglende efterspørgsel? Om ikke lige nu, så måske om nogle år? For uddannelsesinstitutionerne er master- og diplomuddannelserne ikke en kerneaktivitet. Udbuddet skyldes i høj grad en interesse i at udvikle relationerne til byggeriets virksomheder. Hvis der ikke er en efterspørgsel, vil de blive lukket. - Vil byggeriet i fremtiden kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft på dette niveau, hvis man ikke i samme omfang som andre brancher tilbyder et videreuddannelsesperspektiv? Endelig er det klart, at der mangler viden om kompetencebehov indenfor byggeriet. Byggeriet har længe været under politisk pres for at skabe en forandring. En vis internationalisering har også skabt et forandringspres. Og meget tyder på, at en forandring er i gang, der berører byggeprocessen og arbejdsdelingen i byggeriet. Imidlertid mangler der viden om, hvordan denne forandringsproces egentlig forløber, og hvilke krav den vil stille til kompetencerne i byggeriet: både hos de mange forskellige typer af virksomheder og hos medarbejderne, ikke mindst på master- og diplomniveau.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Number of pages35
Publication statusPublished - 2004

Cite this