Kommentarer til Modeller for Danske Fjorde og Kystnære Havområder - opfølgning

Jan Kloppenborg Møller, Lasse Engbo Christiansen

Research output: Other contributionCommissioned

135 Downloads (Pure)

Abstract

Formålet med denne opfølgning til det første notat[2] er at tilføje en måde at beregne usikkerhederne vha af sammenligning af resultater præsenteret i ”Modeller for Danske Fjorde og Kystnære Havområder”, som er udarbejdet af DHI og Aarhus Universitet, DCE[1].
Original languageDanish
Publication date2015
Number of pages3
Publication statusPublished - 2015

Bibliographical note

Opfølgning på delrapporten "Kommentarer til Modeller for Danske Fjorde og Kystnære Havområder" der er et produkt af rekvireret arbejde for Landbrug & Fødevarer.

Cite this