Kommentarer til Modeller for Danske Fjorde og Kystnære Havområder

Research output: Book/ReportReportCommissioned

240 Downloads (Pure)

Abstract

Formålet med denne rapport er at kommentere og diskutere resultaterne præsenteret i den tredelte rapport ”Modeller for Danske Fjorde og Kystnære Havområder”, som er udarbejdet af DHI og Aarhus Universitet, DCE. Det primære fokus i gennemgangen vil være på de statistiske modeller og brugen af data.
Som nævnt er rapporten delt i tre, først en samlende oversigts rapport (Del 1)[2], dernæst en gennemgang af de mekanistiske modeller lavet DHI i del 2[1] og endelig indeholder del 3 en uddybning af den statistiske modellering[3]. Vi vil starte med at kommentere del-rapport 2 og 3.
Original languageDanish
Number of pages9
Publication statusPublished - 2015

Bibliographical note

Delrapport som produkt af rekvireret arbejde for Landbrug & Fødevarer. Formålet er at kommentere og diskutere resultaterne præsenteret i den tredelte rapport “Modeller for Danske Fjorde og Kystnære Havområder”, som er udarbejdet af DHI og Aarhus Universitet, DCE. Der er desuden udgivet en opfølgning til denne delrapport: "Kommentarer til Modeller for Danske Fjorde og Kystnære Havområder - opfølgning".

Cite this