Klimaændringernes betydning for indsatsbehov til kystvande

Karen Timmermann, Peter A. Stæhr, Cordula Göke, Sanjina Upadhyay Stæhr, Anders Erichsen

Research output: Book/ReportReportResearch

53 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten analyserer betydningen af klimaændringer siden år 1900 for det estimerede behov for reduktion i næringsstoftilførsler, som skal sikre mindst god økologisk tilstand i kystvande. Resultaterne viser, at miljømålet for klorofyl ville have været højere i et år 1900 klima sammenlignet med det nuværende klima og indsatsbehovet ville være ca 1500 Ton N/år lavere. Endvidere viser resultaterne, at statusværdien for ålegræs indikatoren i de fleste vandområder ville være lavere i et år 1900 klima, hvilket resulterer i et indsatsbehov som er ca 600 Ton N/år højere, såfremt statusværdien var fastlagt i et år 1900 klima og ikke i det nuværende klima.
Original languageDanish
Place of PublicationAarhus, Denmark
PublisherAarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
Number of pages30
ISBN (Electronic)978-87-7156- 652-9
Publication statusPublished - 2021
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number479

Cite this