Klimaændringer og processer og funktion i terrestriske økosystemer

I.K. Schmidt, Claus Beier, J. Kongstad, L. Andresen, A. Michelsen, Kristian Rost Albert, Per Ambus, M. Selsted, K. Maraldo, M. Holmstrup, M. Arndal, Teis Nørgaard Mikkelsen, H. Ro-Poulsen, S. Jonassen, R.J. Karsten

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  411 Downloads (Pure)

  Abstract

  Klimaændringerne vil ændre basale faktorer i terrestriske økosystemer som vandforhold og temperatur. Disse faktorer har direkte og indirekte indflydelse på alle processer i økosystemet. Klimaændringer vil derfor påvirke levevilkårene for planter og dyr gennem en kaskade af effekter, som vil ændre økosystemernes artssammensætning, struktur og funktion. Klimaændringers påvirkning af økosystemets processer, og planter og dyrs respons på de ændrede vilkår, er undersøgt i større klimaforsøg og studier langs klimatiske gradienter gennem de seneste år. Resultater fra danske klimaforsøg på heder viser, at de komplekse sammenhænge mellem økosystemets processer og samspillet med de klimatiske vilkår medfører, at klimaets effekter på økosystemerne er svære at forudsige.
  Original languageDanish
  JournalFlora og Fauna
  Volume113
  Pages (from-to)117-128
  ISSN0015-3818
  Publication statusPublished - 2007

  Cite this