Klassrummet och lärarens röst

Jonas Brunskog, David Pelegrin Garcia, Viveka Lyberg Åhlander, Roland Rydell, Anders Löfqvist

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Lärare är en yrkesgrupp som har stora röstkrav i sitt arbete. Det vanligaste kommunikationssättet i en skolsal är talande och lyssnande. Lärarens röst är därmed det viktigaste redskapet för kommunikationen med eleverna. Rumsakustiken i skolsalen eller föreläsningssalen är kommunikationskanalen som går från talaren till lyssnaren, och påverkar talsignalens kvalitet och därmed förmågan förstå vad läraren säger. Därför är rumsakustik i skolsalar en viktig fråga vad gäller produktivitet och arbetsmiljö i skolor, liksom i andra talarmiljöer.
Original languageEnglish
JournalBygg och Teknik
Issue number3
Pages (from-to)29-31
ISSN0281-658X
Publication statusPublished - 2011

Cite this