Kernekraft og nuklear sikkerhed 2011

Research output: Book/ReportReport – Annual report year: 2012Research

Documents

View graph of relations

Rapporten er den niende rapport i en serie af årlige rapporter om kernekraft og nuklear sikkerhed. Rapporten er udarbejdet af medar-bejdere ved Risø DTU og Beredskabsstyrelsen. Den omhandler den internationale udvikling inden for kernekraft med særlig vægt på sikkerhedsmæssige forhold og nukleart beredskab. Rapporten for 2011 dækker følgende emner: Kernekraft efter Fukushima, status for kernekraftens el-produktion, regionale tendenser, reaktorudvik-ling, beredskabssystemer, sikkerhedsrelaterede hændelser ved ker-nekraft, Fukushima-ulykken samt internationale forhold og konflik-ter.
Original languageDanish
PublisherDTU Nutech
Number of pages52
ISBN (Electronic)978-87-995321-1-7
Publication statusPublished - 2012
SeriesDTU-Nutech-R
Number2

    Research areas

  • DTU-Nutech-R-2, DTU-Nutech-R-2(DK), DTU-Nutech-R-2(DA)

Download statistics

No data available

ID: 10445824