Kernekraft og nuklear sikkerhed 2009

Research output: Book/ReportReport – Annual report year: 2010Communication

Documents

View graph of relations

Rapporten er den syvende rapport i en serie af årlige rapporter om kernekraft og nuklear sikkerhed. Rapporten er udarbejdet af medarbejdere ved Risø DTU og Beredskabsstyrelsen. Den omhandler den internationale udvikling inden for kernekraft med særlig vægt på sikkerhedsmæssige forhold og nukleart beredskab. Rapporten for 2009 dækker følgende emner: International status for kernekraft og regionale tendenser, reaktorudvikling, sikkerhedsrelaterede hændelser, internationale forhold og konflikter, samt det europæiske sikkerhedsdirektiv.
Original languageEnglish
Place of PublicationRoskilde
PublisherDanmarks Tekniske Universitet, Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi
Number of pages45
ISBN (Print)978-87-550-3818-9
Publication statusPublished - 2010
SeriesDenmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R
Number1731(DA)
ISSN0106-2840

    Research areas

  • Radiation research and nuclear technologies, Radiation physics, Risø-R-1731, Risø-R-1731(DA)

Download statistics

No data available

ID: 5111673