Kernekraft og nuklear sikkerhed 2007

Research output: Book/ReportReport – Annual report year: 2008Research

Documents

View graph of relations

Rapporten er den femte rapport i en serie af årlige rapporter om kernekraft og nuklear sikkerhed. Rapporten er udarbejdet af medar-bejdere ved Risø DTU og Beredskabsstyrelsen. Den omhandler den internationale udvikling inden for kernekraft med særlig vægt på sikkerhedsmæssige forhold og nukleart beredskab. Rapporten for 2007 dækker følgende emner: Status for kernekraftens el-produktion, regionale tendenser, reaktorudvikling, sikkerhedsrelate-rede hændelser ved kernekraft samt internationale forhold og kon-flikter.
Original languageDanish
Place of PublicationRoskilde
PublisherDanmarks Tekniske Universitet, Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi
Number of pages45
ISBN (Print)87-55-03681-3
Publication statusPublished - 2008
SeriesDenmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R
Number1647(DA)
ISSN0106-2840

    Research areas

  • Risø-R-1647, Risø-R-1647(DA)

Download statistics

No data available

ID: 3308033