Karakteristik af trædepudeforandringer hos økologiske og konventionelle slagtekyllinger

A. B. Riber, L. Rangstrup-Christensen, M. S. Hansen, L. K. Hinrichsen, M. S. Herskin

  Research output: Book/ReportReportCommissioned

  54 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne rapport, bestilt af Miljø- og Fødevareministeriet i maj 2016, klarlægger karakteren af trædepudeforandringer hos danske økologiske slagtekyllinger sammenholdt med konventionelle. I karakteristikken er der lagt fokus på, om synlige forandringer i trædepuderne skyldes hyperkeratose (hård og fortykket hud) eller svidninger. Baggrunden for rapporten er, at læsioner på trædepuder ses hos såvel konventionelle som økologiske slagtekyllinger, og at økologiske fødder ofte bedømmes værre end de konventionelle fødder. Endvidere viser resultaterne fra en nylig dansk undersøgelse, at især bedømmelse af de økologiske kyllingers trædepuder foretaget på slagterierne i forbindelse med Kødkontrollen afviger fra bedømmelsen af samme trædepuder gennemført under laboratorieforhold. Klarlægningen af karakteren af trædepudeforandringer hos danske økologiske slagtekyllinger er gennemført i to trin. Først har vi etableret et nyt scoringssystem med særlig fokus på muligheden for at adskille hyperkeratose fra deciderede svidninger med sår og vævstab. Det nye scoringssystem er baseret på en kombination af makroskopisk og histologisk beskrivelse af trædepuder hos såvel økologiske som konventionelle slagtekyllinger. Under udarbejdelsen af det nye scoringssystem er der desuden taget afsæt i tidligere publicerede scoringssystemer til bedømmelse af trædepudeforandringer. I det nye scoringssystem bedømmes den centrale trædepude på slagtekyllingers fødder på en skala fra 0 (normal) til 4 (alvorlige svidninger med større sår) baseret på såvel udbredelsen som dybden af eventuelle forandringer på kyllingernes trædepuder.
  Original languageEnglish
  PublisherDCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
  Number of pages6
  Publication statusPublished - 2018

  Cite this