Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 4: Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

Angeliki Aisopou, Anne Thobo Sonne, Poul Løgstrup Bjerg, Philip John Binning

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

243 Downloads (Pure)

Abstract

Miljøstyrelsen har iværksat 7 delprojekter for at tilrettelægge indsatsen over for jordforureninger, der truer overfladevand og internationale beskyttelsesområder.

I delprojekt 4 er der udviklet en metode til at vurdere fortynding i danske vandløb, som er påvirket af forurenede grunde via grundvandet. Metoden følger de overordnede principper fra EU’s vandramme-direktiv (EQS Directive 2008/105/EC) og er udviklet i forbindelse med en revision af den danske jordforureningslov i 2013. Metoden indgår i det landsdækkende screeningsværktøj for jord-forureninger, der truer overfladevand. Metoden kan ligeledes anvendes til at udregne fortynding i et konkret vandløb.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn K
PublisherMiljøministeriet. Miljøstyrelsen
Number of pages69
ISBN (Electronic)9788793178502
Publication statusPublished - 2014
SeriesMiljoeprojekter
Number1572
ISSN0105-3094

Cite this