IT-støtte til produktionsgrupper: Debatoplæg fra IDAK-projektet

Peter Carstensen, Kjeld Schmidt, H.J. Lynggaard, A. Skandorff, U.K. Wiil

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Abstract

Denne rapport er et oplæg til debat om, hvorledes produktionsgrupper kan støttes i deres arbejde af nye former for IT-støtte. Rapporten bygger på studier af produktionsgruppers arbejde i fem meget forskellige danske industrivirksomheder og er en sammenfatning af disse studier. Rapportens første del viser, at produktionsgrupperne i de fem virksomheder er ganske forskellige, hvad angår deres rolle i produktionen, og i deres organisering. Der er dog også markante fællestræk. Produktionsgruppernes opgaver er meget varierede og mangfoldige. De har opgaver, man vil betegne som personaleadministration. De udarbejder bemandingsplaner og fordeler arbejdet. De tillemper produktionsplanerne, justerer dem, retter dem, laver dem om. De flytter produktionsordrer til andre maskiner, udskyder og fremskynder produktionsordrer. De sikrer sig, at materialer, værktøj, tegninger. kommer frem til tiden. De opsamler data, formulerer erfaringer, forbedrer processerne. Og så fremdeles. Ikke alle produktionsgrupper gør alle disse ting hele tiden. Men det er det billede, der tegner sig med stor tydelighed. Produktionsgrupperne anvender i vid udstrækning de eksisterende IT-systemer I deres arbejde: til produktionsplanlægning, til produktionsstyring og opfølgning, til personaleadministration osv. Systemerne er imidlertid ikke udformet til dette formål. Planlægningssystemerne understøtter således ikke lokal beslutningstagning. Alt for ofte er systemerne besværlige og endda forvirrende at anvende. På trods af store investeringer i IT-anlæg er papirarbejdet derfor ofte omfattende. Rapportens anden del opridser derfor en række krav til IT-systemer, der skal kunne understøtte uddelegering af ansvar og kompetence i produktionen. Systemerne skal understøtte variationen og mangfoldigheden af opgaver. Det skal på brugerniveau være muligt at tilpasse og udbygge systemerne efter de skiftende lokale behov. De planer, et IT-system udtrykker, vil altid være abstrakt og ufuldstændig. Den skal altid omsættes til praksis under betingelser, der kan indebære, at planen skal justeres eller revideres. Der vil desuden altid kunne opstå uforudsete situationer, der kræver, at planen ændres. IT-systemer skal derfor understøtte produktionsgrupperne i disse opgaver. Det skal på basis af de data, der er i systemet, foreslå en plan, men det skal som hovedregel være muligt for produktionsgruppen at ændre produktionsplanen, ændre rækkefølgen, flytte produktionsordren til en anden maskine, ændre bemandingen osv. Produktionsgruppen skal ikke blot have mulighed for at improvisere. Det er ofte meget komplekse situationer, man står i. Produktionsgruppen skal derfor også støttes i denne opgave. IT-systemerne skal kunne hjælpe til at få overblik over, hvorledes en ændring vil kunne påvirke situationen næste dag eller i andre dele af produktionen. IT-systemerne skal tilsvarende bistå med at få et overblik over, hvordan situationen er i forhold til det forventede. Kommer varerne til tiden? Er vi bagud? Er de, der skal aftage det, parat? Produktionsgrupperne har endelig en række vigtige opgaver, som man kan kalde formidling og opsamling af erfaring. Disse opgaver vil ofte i stor udstrækning bedst kunne varetages ved at man taler sammen. Men IT-systemer kan være nyttige som kommunikationsmiddel og som et værktøj til håndtering og organisering af store samlinger af dokumenter og data.
Original languageDanish
Place of PublicationKongens Lyngby, Denmark
PublisherTechnical University of Denmark, Center for Tele-Information
Publication statusPublished - 2001
SeriesCTI Working Papers
Number68

Cite this