Isfiskeriet af hellefisk i Qaanaaq – kvalitet, udvikling og anbefalinger

Research output: Book/ReportReportResearch

97 Downloads (Pure)

Abstract

Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af et feltstudie i Qaanaaq og Qeqertat fra den 24. april til 12. maj. Turen havde to sammenhængende og forskningsrelaterede formål:
Turens ene formål var at undersøge og beskrive fiskeriet af hellefisk gennem hele processen fra fangernes praksisser på isen over transporten til indhandlingen og behandlingen på fabrikken i Qaanaaq for dermed at vurdere og dokumentere kvaliteten af fisken. Samtidig blev der indsamlet materiale til at udvikle branding af områdets fiskeri og hellefisk. De gennemførte undersøgelser viste, at kvaliteten i fiskeriet i Qaanaaq har udviklet sig meget positivt, og at fabrikken derfor er i stand til at eksportere hellefisk i høj kvalitet. Det er ovennævnte elementer af turens formål, der afrapporteres i nærværende rapport.
I sammenhæng hermed havde turen som formål at følge op på den forskning, Center for Arktiske Teknologi (ARTEK) på DTU har stået spidsen for vedrørende infrastrukturens betydning for erhvervsudvikling i Qaanaaq distrikt. På turen blev der i samarbejde med Nukissiorfiit fulgt op på etableringen af vandforsyning i Qaanaaq samt el- og vandforsyning i Qeqertat, og desuden blev der gennemført forundersøgelser til en ræklingeproduktion i Qeqertat. Dette afrapporteres andetsteds.
Original languageEnglish
PublisherDTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Number of pages32
Publication statusPublished - 2019

Fingerprint Dive into the research topics of 'Isfiskeriet af hellefisk i Qaanaaq – kvalitet, udvikling og anbefalinger'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this