Investigation of autonomous cell cycle oscillation in Saccharomyces cerevisiae

Morten Skov Hansen

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Abstract

Autonome Oscillationer i kontinuert kultivering af Saccharomyces cerevisiae Udgangspunktet for dette Ph.d. projekt var at søge at forstå, hvad der gør det muligt at opnå multiple statiske tilstande ved kontinuert kultivering af Saccharomyces cerevisiae med glukose som begrænsende substrat. Imidlertid viste der sig nogle fænomener omkring den kritiske fortyndingshastighed der ledte opmærksomheden hen på autonome oscillationer, der hidrører fra delvis synkroniseret vækst af mikroorganismerne. Derfor blev fokus flyttet til at undersøge mulighederne for at initiere oscillationer i kontinuerte kultiveringer. Det lykkedes efter et større eksperimentelt arbejde at udvikle en procedure til at initiere vedvarende oscillationer i en kultur, hvor tidspunktet for initiering imidlertid ikke kunne reproduceres. Det blev også vist eksperimentelt at oscillationsperioden i nogle tilfælde er længere end populationens fordoblingstid. I litteraturen findes der ikke modeller der kan beskrive denne observation. Ved udvikling af en relativt simpel ny model, der indeholder en synchron og en asynchron subpopulation, hvor den synchrone subpopulation kan rekruttere celler fra den asynchrone subpopulation er det vist at oscillations perioder der er længere end fordoblingstiden for populationen kan opretholdes. Modellen kan også forudsige graden af synchronisering og andre karakteristika for en oscillerende population.
Original languageEnglish
Publication statusPublished - May 2007

Cite this