Introduktion til CALS

Phillip Kirkby, Michael Holm Larsen, Gilad Langer, Arne Bilberg

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  Abstract

  Denne rapport er udarbejdet af CALS Center Danmark og er en generel introduktion til CALS. Rapportenbeskriver indholdet i CALS ud fra fire synsvinkler: visionen i CALS, principper i CALS, det tekniske indhold,og organiseringen af CALS internationalt og i Danmark. Der redegøres for historien bag CALS, hvorfor der er behov for CALS og hvordan CALS standarderne ermed til at gøre information uafhængig af den teknologi, som benyttes. Forskellen mellem syntaktisk ogsemantisk standard defineres, og det beskrives, hvorledes CALS kan fungere som en "enabler" forrestrukturering af forretningsprocesser. Endelig uddybes de videre perspektiver for CALS, hvordan CALSkan føre til nye dynamiske organisationsformer, som fungerer fuldstændig virtuelt på tværs af geografi og tid.Nye begreber som "Extended Enterprise", "Agile manufacturing" og "Virtuelle virksomheder" introduceres. Dokumentet afsluttes med eksempler fra dansk industri, hvor CALS Center Danmarks initiativer beskrives. Dette skrift har primært den danske industri som målgruppe. Imidlertid vil andre organisationer også kunne fåudbytte af at læse denne introduktion til CALS.
  Original languageDanish
  Publication statusPublished - 1997

  Cite this