Introduktion af polte i PRRSV-besætninger: Notat nr. 1609

Bonnie Edahl Hoelstad, Charlotte Sonne Kristensen, Mia Qvist Pawlowski, Charlotte Kristiane Hjulsager, Lise Kirstine Kvisgaard, Klara Tølbøl Lauritsen, Lars Erik Larsen

  Research output: Book/ReportReportCommissioned

  122 Downloads (Pure)

  Abstract

  I dette veterinære speciale blev det vist, at polte, der var vaccineret mod PRRS-virus (PRRSV), ikke udskilte virus ved første løbning. Studiet fandt en tendens til en sammenhæng mellem brug af karantæne og det, at poltene var beskyttet af antistoffer mod PRRSV.

  Studiet inkluderede 69 besætninger positive for PRRSV. Der blev taget 5 blodprøver fra løbeklare polte i hver besætning, og et spørgeskema vedrørende polterekrutteringsstrategi, vaccinationsstrategi m.m. blev udfyldt.

  Blodprøverne blev analyseret for PRRSV ved RT-qPCR, ELISA og IPT.

  Studiet viste, at poltene fra de deltagende besætninger ikke havde PRRSV i blodet (var viræmiske) ved første løbning, og at der var en lille del, som ikke havde dannet antistoffer mod PRRSV trods vaccination. Sidstnævnte kunne tyde på et svigt i vaccinationsproceduren i besætningerne. Desuden var det meget få besætninger, der reelt havde en optimal karantæne. En optimal karantæne blev defineret som en stald, der ikke delte luftrum med øvrige staldafsnit, havde separat indgang og kørte alt ind/alt ud. På trods af at poltene ikke var viræmiske ved løbning, fører studiet ikke til ændringer i anbefalingerne vedrørende introduktion af polte i PRRS-positive besætninger.

  Anbefalingerne er derfor stadig at immunisere poltene og så sætte dem i karantæne i minimum 8 uger og allerhelst 12.
  Original languageEnglish
  PublisherVidencenter for Svineproduktion
  Number of pages4
  Publication statusPublished - 2016

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Introduktion af polte i PRRSV-besætninger: Notat nr. 1609'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this