Internationale og nationale erfaringer for effekten af forskellige typer højklasset kollektiv transport og tæthed til stationer og standsningssteder

Otto Anker Nielsen, Marie Karen Anderson, Jesper Bláfoss Ingvardson, Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Hjalmar Christiansen, Katrín Halldórsdóttir, Jesper Wibrand

  Research output: Book/ReportReportResearch

  1333 Downloads (Pure)

  Abstract

  Landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2013, Miljøministeriet, 2013) fastlægger rammerne for den overordnede regionale udvikling samt kommunernes planlægning så hovedprincipperne i den overordnede fingerbystruktur videreføres. Iblandt disse er en definition af en række stationer omkring hvilke størstedelen af byudviklingen bør ske, samt en definition af hvorledes stationsoplandene hertil fastlægges. Formål med projektet og rapporten er at identificere, vurdere samt give anbefalinger til forskellige alternative definitioner samt metoder til fastlæggelse af dels stationer samt dels stationsoplande. Dette gøres på baggrund af, (i) erfaringer i international litteratur, (ii) de nyeste forskningserfaringer i dansk sammenhæng, samt(iii) egne undersøgelser af data indsamlet i forbindelse med transportvaneundersøgelsen kombineret med detaljerede netværksundersøgelser. Formålet med projektet er således baseret på internationale erfaringer samt nyeste forskning i national sammenhæng, at kortlægge forskellige karakteristika der påvirker brugen af stationer/stop samt giver forslag til alternative måder at, baseret på disse karakteristika, fastlægge relevante stationer/stop.
  Original languageEnglish
  PublisherDTU Transport
  Number of pages59
  ISBN (Print)978-87-7327-290-9
  ISBN (Electronic)87-7327-290-6
  Publication statusPublished - 2016
  SeriesRapport / DTU Transport
  Number13

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Internationale og nationale erfaringer for effekten af forskellige typer højklasset kollektiv transport og tæthed til stationer og standsningssteder'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this