Interface Fracture in Composite Materials and Structures

Rasmus Christian Østergaard

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  378 Downloads (Pure)

  Abstract

  I afhandlingen gennemføres brudmekaniske studier af sandwich konstruktioners styrke. Lineær elastisk brudmekanik anvendes til at analysere styrken af et sandwich emne med en revne imellem det hårde overfladelag og den blødere kerne. Som et eksempel studeres en sandwich bjælke, hvor overfladelaget består af glasfiberforstærket polyester, både teoretisk of eksperimentelt. I nogle tilfælde observeres fibre, der danner bro over revnen, og eksperimenterne viser, at dette forøger brudstyrken betydeligt. Afhandlingen inkluderer et detailleret numerisk studium af en enkelt fiber, der danner bro over en revne. Dette øger forståelsen af hvordan en fiberbro virker, også når revnen er udsat for blandet modus I og modus II belastning. For en sandwich bjælke under aksial kompression præsenterer afhandlingen et studium af en kompliceret interaktion mellem forskellige ulineære fænomener, herunder global instabilitet af bjælken, lokal instabilitet af en delamineret del af overfladelaget, og yderligere delaminering ved revnevækst.
  Original languageEnglish
  Number of pages140
  ISBN (Print)978-87-89502-67-0
  Publication statusPublished - Apr 2008

  Cite this