Innovativ produktudvikling kræver kursskifte: Danske virksomheder har brug for nye metoder og værktøjer til produktudvikling

  Research output: Contribution to journalContribution to newspaper - Newspaper articleCommunication

  Abstract

  Innovativ produktudvikling kræver kursskifte Danske virksomheder har brug for nye metoder og værktøjer til produktudvikling Af Tim McAloone redaktion@ing.dk, fredag 04. maj 2007 kl. 00:00 Den industrielle arena i Europa er under stærk forandring. Virksomhederne står over for en række strategiske beslutninger: outsourcing vs. insourcing; egen udvikling vs. innovation baseret på tilkøb; lokale vs. globale produktudviklingsprojekter. I takt med at internationalt agerende virksomheder udvider deres markeder og aktivitetsområder, bliver produktudviklingsopgaven stadig mere kompleks og mere udfordrende fra et konkurrencemæssigt synspunkt. De skrumpende afstande mellem globale markeder, kommunikation og produktionsfaciliteter udfordrer og skræmmer os til en søgen efter innovation for at sikre overlevelse på langt sigt. Den danske debat omkring innovation finder sted på mange niveauer, fra virksomhedens bestyrelseslokale til opfinderens garageværksted. Regeringens slogan, "Fra idé til faktura", bliver for tiden ført ud i livet på et bredt samfundsniveau, hjulpet af bl.a. Business Angels, en serie af iværksætterinitiativer og Danmarks Bedste Idé. Det er selvfølgelig en prisværdig strategi at interessere befolkningen i begreber som et innovativt Danmark, i kreativitet, og til en vis grænse i grundlaget for entreprenørskab og forretningsopstart. Men hvad med de eksisterende 275.000 virksomheder i Danmark? Hvordan skal de støttes i deres innovations- og forretningsudvikling? Eller mere specifikt, de 19.000 industrivirksomheder, hvis omsætning er baseret på en eller anden form for produktudvikling? Disse industrivirksomheder deler et fælles sæt udfordringer relateret til professionalisme, hvad angår tættere kundebetjening, kortere reaktionstider, øget træfsikkerhed af nye produkter og serviceydelser, integration af nye interessenter i produktudviklingsprocesserne, udvidelse af interesse­horisonten og ansvar i forhold til deres produkters livscykler; og evnen til at blive mere innovative. Hvordan kan det så være, at det er mere besværligt for etablerede virksomheder at bevæge sig fra idé til faktura? Er det fordi de er for konservative? Måske. Er det fordi deres produktudviklingsmodeller og værktøjer - hvis de har dem - ikke passer til de projekter, de arbejder med, eller de markeder hvori de arbejder? Højst sandsynligt. Og er det fordi intraprenørskab - innovation inden for en etableret virksomhed - kræver mere professionelle og robuste processer, end de der kræves af et "one-hit-wonder", som størstedelen af entreprenørernes ideer tit viser sig at være? Vi må med sikkerhed sige ja til det sidste. Der er derfor et behov for at støtte virksomheder i innovationen af deres innovationsprocesser gennem tilvejebringelse af professionelle produktudviklingsværktøjer og -metoder, som på den ene side er robuste nok til at sikre effektivitet og gentagelse i produktudviklingen, og på den anden side er fleksible nok til at blive anvendt i en bred vifte af udviklingsaktiviteter. Langt størstedelen af danske industrivirksomheder kan ikke forvente at udvikle deres egne produkter og serviceydelser i fremtiden i isolation fra andre relaterede virksomheder og øvrige interessenter. Det går op for flere og flere virksomheder, at der ofte er mere viden om deres kernekompetencer uden for virksomheden end indenfor. Disse virksomheder bør heller ikke anse sig selv for nødvendigvis at være bundet til en bestemt, traditionel og sekventiel værdikæde. Værdikædekonsulent og forfatter Richard Normann fortæller om ledende virksomheder, såkaldte "prime movers", der udviser evnen til kreativt at skabe banebrydende systemiske løsninger, frem for at positionere sig i en kæde. Dette synspunkt indebærer en dramatisk ændring og et væsentligt skift i, hvordan virksomheder betragter sig selv, deres kunder og det samlede forretningsgrundlag. Norman går et skridt videre og beskriver, hvorledes progressive virksomheder organiserer sig i value stars - der beskriver konstellationen af aktørerne i værdiskabelsesprocessen - i modsætning til at være et led i værdikæden, og vælger co-development eller netværksbaseret innovation som virksomhedsapproach, for at kunne maksimere deres samarbejdspartneres styrker og kompetencer. Hvad betyder dette for de miljøer i Danmark, som beskæftiger sig med praksis og teori omkring produktudvikling? Først og fremmest er der behov for en omfattende kampagne, som kan støtte skabelsen af en fornyet tilgang til produktudvikling, som kan støtte netværksorienterede tiltag til produktudvikling, og som kan anbefale modeller og fremgangsmåder hørende til forskellige fokusområder, mindset og aktiviteter. Dernæst er det vigtigt, at ingeniørvirksomheder forstår Normans prime mover karakteristika og overvejer dem, specielt hvad angår positionering af virksomheder i værdiskabelsesprocessen. Denne nye forståelse er ved første øjekast tilsyneladende en handels- og eksport­overvejelse, men ved nærmere eftertanke kan dannelsen af value stars skabe store muligheder og udfordringer for produktudviklingen og typen af de produkter, der udvikles. Endelig er der både muligheder og behov for at virksomheder skaber og/eller vedligeholder deres relationer til de forskningsinstitutter, der er etableret rundt om i landet. Forskningsmæssigt partnerskab, sponsorerede projekter og sparring og samarbejde i forbindelse med fornyelsen af virksomhedens måde at lave produktudvikling samt fornyelse af undervisningsinstitutionernes programmer er af vital betydning, hvis en dansk produktudviklingsdagsorden skal gentænkes, genudvikles og undervises til kommende ingeniører. Lad os håbe at behovet for det her illustrerede intraprenørskab ikke bare betragtes som en stavefejl.
  Original languageDanish
  JournalIngenioeren
  Issue number4. maj 2007
  ISSN0105-6220
  Publication statusPublished - 2007

  Keywords

  • innovation
  • PD methods
  • Competencies
  • Design
  • Product/service-system
  • Product/service-system design
  • Product/Service-Systems
  • Product/Service-Systems (PSS)
  • PSS
  • Service-oriented strategies

  Cite this