Infrastruktur og Danmarks internationale konkurrenceevne: et strategisk oversigtssrudie

Hans Henrik Sievertsen, Ole Kveiborg

  Research output: Book/ReportReport

  2180 Downloads (Pure)

  Abstract

  At infrastrukturinvesteringer forbedrer landets konkurrenceevne, tages ofte for givet. Infrastrukturens tilstand anvendes ofte som mål for et områdes attraktivitet og bruges ofte som indikator for et givent områdes konkurrenceevne. Denne rapport gennemgår et større litteraturstudie af, hvad vi ved om infrastrukturens
  betydning for konkurrenceevnen. Studiet baserer sig på den videnskabelige litteratur i form af videnskabeligt publicerede artikler og videnskabelige rapporter.
  Alle virksomheder og mennesker er i berøring med transportinfrastrukturen. Hvad enten det drejer sig om indkøb, fritidsaktiviteter, ferie eller arbejde, indebærer det en form for transport. Virksomheder er afhængige af at kunne få leveret produkter fra underleverandører, at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft og til sidst at kunne levere et færdigt produkt til markedet. Et produkt, der kører rundt på landevejene, eller transporttiden til arbejde gavner hverken forbrugeren eller virksomheden. Transport medfører også direkte omkostninger for alle aktører. En reduktion af tid og omkostninger ved transport
  vil derfor umiddelbart gavne både virksomheder og forbrugere. Denne tid og disse omkostninger kan reduceres ved at forbedre de rammevilkår, transporten agerer under: herunder transportinfrastrukturen. Det er derfor ikke overraskende, at der ofte argumenteres for investeringer i transportinfrastruktur
  ud fra dennes positive effekt på økonomisk udvikling.
  Betydningen af infrastrukturen vil variere i forhold til mange specifikke og lokale geografisk lokale forhold og politiske systemer mv. I et land som Danmark, hvor infrastrukturen er veludbygget, er effekten af et nyt stykke transportinfrastruktur i mange tilfælde mindre end i lande, hvor forskellige områder er væsentligt ringere indbyrdes forbundet. Det er derfor interessant at få belyst, om investeringer i infrastruktur rent faktisk påvirker den økonomiske vækst, og/eller om væksten samlet set bliver større, eller om der blot er tale om en geografisk omfordeling af den samme aktivitet.
  Nærværende studie er ikke enestående. Det er ikke første gang, disse sammenhænge er forsøgt belyst og sammenfattet. Idet en række internationale studier fra bl.a. England, New Zealand og Holland har set på de samme effekter. Nærværende studie er dog første gang, et dansk forsøg på at skabe et
  overblik er gennemført, og denne rapport fokuserer endvidere på, hvordan resultaterne i (den internationale) litteratur kan have betydning for Danmark, idet der er gennemført bemærkelsesværdigt få (for ikke at sige ingen) studier med fokus på Danmark.
  Original languageDanish
  PublisherDTU Transport
  Number of pages91
  ISBN (Print)978-87-7327-212-1
  ISBN (Electronic)978-87-7327-213-8
  Publication statusPublished - 2010
  SeriesRapport / DTU Transport
  Number7:2010

  Cite this