Informations- og kommunikationsteknologi i familiens hverdag

Toke Haunstrup Christensen

  Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

  758 Downloads (Pure)

  Abstract

  Gennem de seneste årtier er det sket en kraftig vækst i brugen af moderne informations- og kommunikationsteknologi (IKT), hvor teknologier som mobiltelefon, hjemme-pc, internet og e-mail integreres i stadig flere af dagligdagens praksisser og rutiner. På den baggrund er det interessant at undersøge det gensidigt determinerende samspil mellem udviklingen i familiers brug af IKT og forandringer i deres hverdags- og familieliv. Afhandlingen baserer sig på litteraturstudier og kvalitative interview med danske familier, og delanalyserne giver hver for sig indblik i den konkrete brug og betydning af IKT inden for forskellige områder af moderne familie- og hverdagsliv. Analyserne fremhæver den kompleksitet, der knytter sig til brugen af IKT, og understreger dermed behovet for at tolke brugen på baggrund af mere overordnede sociale, kulturelle og materielle forhold. IKT anvendes bl.a. til planlægning og koordinering af aktiviteter og opgaver i familiens hverdagsliv, til håndtering af relationen mellem arbejde og familieliv og til at skabe en oplevelse af ”telemedieret nærhed” mellem familiemedlemmerne, og disse anvendelser må forstås på baggrund af et samspil mellem de nye teknologiske muligheder og de ændrede betingelser for moderne familie- og hverdagsliv. De ændrede betingelser vedrører bl.a. familielivets stigende spredning i tid og rum og forandringer i arbejdslivet i form af stigende opgaveorientering og individualisering af ansvaret for arbejdets tilrette¬læggelse og udførelse. Afhandlingen viser desuden, at der til brugen af IKT kan være knyttet ”utilsigtede konsekven¬ser”, der unddrager sig brugerens opmærksomhed eller hensigt. Eksempelvis kan det IKT-baserede hjemmearbejde på samme tid indgå i forældres individuelle håndtering af tidskonflikten mellem arbejde og familie og – på længere sigt – medvirke til at øge forventningerne til medarbejdernes tids¬fleksi¬bilitet og arbejdsindsats. Ved at anlægge en eksplorativ tilgang bidrager projektet til at identificere og beskrive en række overordnede udviklingsmønstre og sammenhænge mellem IKT og moderne hverdags- og familieliv, som ofte kun i begrænset omfang belyses ved studier, der fokuserer på enkelt-teknologier (fx internettet). På denne måde kvalificerer afhandlingen også det teoretiske grundlag for arbejdet med at designe og udvikle IKT-produkter, ligesom de overordnede iagttagelser i flere tilfælde kan overføres til andre af ”hverdagens teknologier”. Undersøgelsens resultater kan endvidere informere studier af årsagerne til væksten i forbruget af IKT, der – blandt meget andet – indebærer et væsentligt direkte såvel som indirekte energi- og ressourceforbrug. Samtidig bidrager afhandlingen på et mere overordnet teoretisk plan til at udvikle den sociologiske forståelse af teknologiens betydning for moderne familieliv.
  Original languageDanish
  Number of pages352
  Publication statusPublished - Jul 2008

  Cite this