Indragelse af borgere og interessenter i beslutningsprocessen – en introduktion til beslutningskonferencer

Anders Vestergaard Jensen, Michael Bruhn Barfod, Inga Pilkauskiene

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

  196 Downloads (Pure)

  Abstract

  Samfundet i dag stiller højere og højere krav til inddragelse af borgere, når der skal tages offentlige beslutninger. Transportområdet er ingen undtagelse. Forskellige trends i samfundets udvikling gør transportplanlægning til et område med stigende kompleksitet. For det første er transportprojekter af sagens natur kontroversielle og vil medføre fordele såvel som ulemper. For det andet bliver beslutningsprocessen ofte påvirket af andre hensyn end de økonomiske, f.eks kommer sociale hensyn ofte til udtryk igennem, hvad folk mener. Beslutningstagere har et stigende behov for rammer, som kan benyttes til at strukturere den stadig stigende informationsmængde ved de komplekse problemstillinger, således at beslutningsprocessen bliver mere håndterbar og samtidig tager højde for de konsekvenser eventuelle beslutninger medfører. Således opstår et behov for at håndtere de forskellige præferencer de involverede interessenter har og giver udtryk for. I denne artikel gives et bud på, hvorledes de ovennævnte punkter kan imødekommes for derved at muliggøre en helhedsorienteret evaluering ved at anvende beslutningskonferencer.
  Original languageDanish
  JournalTrafik og Veje
  Issue number8
  Pages (from-to)56-58
  ISSN1903-7384
  Publication statusPublished - 2012

  Bibliographical note

  Publicerede i tidsskriftet "Trafik og Veje" august 2012.

  Cite this