Indfaldsvinkelkorrektioner for vakuumrørssolfangere.

Louise Jivan Shah

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  Abstract

  I denne rapport undersøges det hvor stor indflydelse nøjagtigheden af indfaldsvinkel-korrektionerne for vakuumrørsolfangere har for solfangerens forventede ydelse i et traditionelt brugsvandsanlæg. I modsætning til plane solfangere har vakuumrørsolfangere to indfaldsvinkelkorrektioner, for henholdsvis den langsgående og den tværgående indfaldsvinkel, grundet den cirkulære geometri. Plane solfangere har kun én indfaldsvinkelkorrektion grundet den plane geometri.Når vakuumrørsolfangere afprøves på Prøvestationen for Solenergi, Teknologisk Institut (TI), bestemmes kun én samlet indfaldsvinkelkorrektion ved afprøvningerne. På prøvningsinstituttet SPF i Rapperswil, Schweiz bestemmes begge indfaldsvinkelkorrektioner. To vakuumrørsolfangere er undersøgt i denne rapport: En fra Viessmann og en fra ThermoMax. Begge solfangere er testet både på TI og hos SPF, og således kan indflydelsen af de forskellige målte indfaldsvinkelkorrektioner, på nettoydelsen for et standardanlæg, undersøges.Der er udført beregninger af nettoydelsen for et standardanlæg. Herved er det undersøgt, hvorledes solfangernes forskellige indfaldsvinkelkorrektioner påvirker anlægsydelsen. Beregningerne er udført med vejrdata fra det danske referenceår TRY. Det daglige varmtvandsforbrug er sat til 160 l opvarmet fra 10°C til 50°C. Varmtvandstapningerne foretages i tre lige store volumener kl. 7:00, 12:00 og 19:00. Resultaterne viste, at TI's samlede indfaldsvinkelkorrektion giver anledning til en højere beregnet nettoydelse end SPF's todelte indfaldsvinkelkorrektion, som alt andet lige må forventes at være mere præcis. Der er ikke tale om store absolutte forskelle, men for lavere dækningsgrader (ca. 40%) svarer det til en relativ forskel på ca. 5%.Derudover viste undersøgelserne, at det kan være svært at sikre sig ens prøvningsbetingelser for vakuumrørsolfangere, når kun én samlet indfaldsvinkel benyttes ved bestemmelse af indfaldsvinkel-korrektionen. Selvom den samlede benyttede indfaldsvinkel er ens ved to afprøvninger, så kan der sagtens være store forskelle i den langsgående eller tværgående indfaldsvinkel. Derfor er der ikke ens prøvningsbetingelser i de to afprøvninger.Yderligere blev vakuumrørsolfangere med ikke plane absorbere (og evt. med reflektorer) undersøgt. Her kan store variationer i den tværgående indfaldsvinkelkorrektion forekomme, både for store og små tværgående indfaldsvinkler. Nettoydelsen blev beregnet for et standardanlæg med vakuumrørsolfangere, med indfaldsvinkelkorrektioner som vakuumrørsolfangere med ikke plane absorbere og/eller med reflektorer kunne have. Resultaterne viste, at den tværgående indfaldsvinkelkorrektion, især for små indfaldsvinkler, kan have stor betydning anlæggets samlede ydelse.I fremtiden kan det forventes, at solfangerne bliver mere og mere avancerede. Dvs. flere solfangere med krumme absorbere og reflektorer vil blive udviklet. Hvis disse solfangertyper ikke "belønnes" ved en korrekt bestemmelse af den tværgående indfaldsvinkelkorrektion, vil motivationen for at udvikle bedre solfangere mindskes. Med baggrund i ovenstående resultater anbefales det at indføre en udvidet prøvningsprocedure, hvor både den tværgående og den langsgående indfaldsvinkelkorrektion bestemmes, for ikke-plane solfangere.
  Original languageDanish
  Number of pages30
  Publication statusPublished - 1999

  Cite this