Improvement and Standardisation of Carrying Fish in CSW Tanks

Marco Thorup Frederiksen, Karsten Bæk Olsen

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Abstract

CSW-projektet blev startet i september 1991 med det formål at klarlægge om kvaliteten af CSW-opbevaret konsumsild var i orden. 1. fase blev afsluttet i 1992 med rapporten "Føring af sild i CSW-tanke" /Frederiksen M. 1992/. Resultaterne af denne rapport blev udgangspunkt for 2. fase af projektet: "Forbedring og standardisering af CSW-tankføring" som foreligger i sin endelige udgave med denne rapport. Fase 2 blev udvidet i 1993 til at omfatte opbygning af CSW-tanke på en trawler efter nye principper og afprøvning af tankene.ESSI-konsumfisk i Esbjerg og de CSW-trawlere, som leverer hertil, har været samarbejdspartnere gennem hele forløbet. Formålet med denne rapport er at afhjælpe og minimere de faktorer, som i fase 1 blev påvist at kunne have negativ indflydelse på kvaliteten af silden, når den føres i CSW-tanke. Formålet er som følger:1. Udvikling/afprøvning af en is%-måler.2. Løsning af isolationsproblemer.3. Anvisning af en standardiseret metode til anvendelse af de eksisterende CSW-systemer i praksis.4. Forslag til konstruktionsændringer af CSW-tanke og forslag til, hvordan systemet skal opbygges ved nybygning.
Original languageDanish
Number of pages98
Publication statusPublished - 1996

Cite this