Imprægneringsmidlers indvirkning på betons holdbarhed: Del 2: Undersøgelse af effekten af imprægnering på kloridindtrængning i beton udsat for varierende kloridbelastning

Bo Overgaard Brandt, Tai Van, Bent Grelk, Kurt Kielsgaard Hansen, Svend Bødker Hansen

Research output: Book/ReportReportResearch

17 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport er et uddrag af et diplomafgangsprojekt for studieretningen diplom-bygning, udarbejdet på Danmarks Tekniske Universitet Lyngby, ved Institut for Byggeri og Anlæg.
Projektet er gennemført af Bo Overgaard Brandt og Tai Van, i perioden februar til juni 2016. Projektets overordnede titel er ’’Imprægnerings indvirkning på materialers holdbarhed’’. Kurt Kielsgaard Hansen, Bent Grelk, fra DTU Byg og Svend Bødker Hansen, All Remove Danmark har været vejledere på projek- tet.
Denne rapport, som er den delrapport (nr. 2) af en række delrapporter udarbejdet af den samlede projektrapport, indeholder udvalgte resultater af en række fugtundersøgelser af beton, mht. effekten af imprægnering på indtrængningen af klorider under forskellige eksponeringsforhold. Den første delrapport indeholdt primært udvalgte resultater af en række fugtundersøgelser af beton, mht. effekten af imprægnering på fugt-indholdet i beton, under forskellige eksponeringsforhold. Denne delrapport indeholder dog en lang række beskrivelser af prøveforberedelserne, materialer og udførelse, da disse har være fælles for alle prøverne og analyserne i de enkelte delrapporter.
I denne rapport er det primært resultater af effekten af imprægnering på betoner med v/c-forholdet 0,40 og 0,55, som er behandlet. Den samlede diplomafgangsrapport indeholder også resultater af betoner med v/c-forhold på 0,43 og 0,57, men disse er af overskuelighedsmæssige hensyn ikke medtaget i denne rapport.
Original languageDanish
PublisherTechnical University of Denmark, Department of Civil Engineering
Number of pages26
ISBN (Electronic)8778775353
Publication statusPublished - 2018

Bibliographical note

BYG R-436

Cite this