Implementation of life cycle assessment models in solid waste management

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

2690 Downloads (Pure)

Abstract

Teknologier til behandling af affald bliver løbende forbedret, og antallet af forskellige måder at behandle affaldet på er stigende. Det er derfor nødvendigt at finde en metode til at vurdere, hvad der er den mest optimale kombination af teknologier til affaldsbehandling. En af de metoder, der er blevet udviklet til at hjælpe med at udføre denne opgave, er livscyklusvurdering (LCA). Tidligere er en række LCA-modeller blevet udviklet til generel vurdering af specifikke produkter, men i dag bliver der også i stigende grad udviklet LCA-modeller specielt rettet mod affaldshåndtering. Sidstnævnte rejser spørgsmålet om, hvordan LCA-modeller bedst kan blive implementeret i behandlingen af fast affald. PhD projektet viste at en succesfuld implementering af modellerne kun kan foretages, når betydningen af nøgleparametre er velforstået, og at disse barrierer og problemstillinger altid tages i betragtning, da der ellers vil være sandsynlighed for et inkonsekvent resultat. Afhandlingen giver bud på hvordan man bør forholde sig til disse nøgleparametre i en LCA vurdering indenfor affaldsområdet. Ydermere giver afhandlingen bud på hvorledes modellerne kan bruge til udvikling af eksisterende og nye behandlingsteknikker indenfor affaldsområdet.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherTechnical University of Denmark
Number of pages65
ISBN (Print)97-88-791855-95-5
Publication statusPublished - Jun 2010

Cite this