Hydrogeology in Clay Tills

Timo Christian Kessler, Knud Erik Klint, Bertel Nilsson, Poul Løgstrup Bjerg

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

89 Downloads (Pure)

Abstract

Low-permeability soils such as clayey tills constitute geological boundaries to underlying chalk aquifers that are commonly used as a drinking water resource. Fractures and sand lenses within till sequences represent hydraulic avenues with high hydraulic conductivites limiting the protective function of such layers. They potentially facilitate vertical migration and horizontal spreading of pesticides, chlorinated solvents and other pollutants into deeper aquifers. This paper presents methods how to analyse and describe the spatial distribution of sand lenses in tills and what impact they may have on the hydraulic regime within a clayey till aquitard. De fleste steder i Danmark danner moræneler en geologisk grænse til underliggende grundvandsmagasiner, der udgør vigtige drikkevandskilder i den danske vandforsyning. Sprækker og sandlinser i moræneleret resulterer i en øget strømning gennem disse og således mindskes den beskyttende effekt af de lavresistive morænelerslag. Den geologiske heterogenitet fremmer vertikal og horisontal transport og dermed en spredning af pesticider, klorerede opløsningsmidler og andre forurenende stoffer både horisontalt i de øvre jordlag og til dybere grundvandsmagasiner. Artiklen præsenterer metoder til at beskrive den rumlige fordeling af sandlinser i moræneler, og hvilken effekt de har på vandets strømning gennem undergrunden.
Original languageEnglish
Title of host publicationRisikovurdering af forurenede grunde i lavpermeable aflejringer - udfordringer og metoder
Number of pages82
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherATV Jord og Grundvand
Publication date2012
Pages31-38
Publication statusPublished - 2012
EventRisikovurdering af forurenede grunde i lavpermeable aflejringer - udfordringer og metoder - Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte, Gentofte, Denmark
Duration: 18 Jan 2012 → …

Conference

ConferenceRisikovurdering af forurenede grunde i lavpermeable aflejringer - udfordringer og metoder
LocationSchæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte
CountryDenmark
CityGentofte
Period18/01/2012 → …

Fingerprint Dive into the research topics of 'Hydrogeology in Clay Tills'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this