Hvorfor er Gudenåens havørredbestand gået tilbage? – sådan samarbejder kommunerne, sportsfiskerne og DTU Aqua om at undersøge fiskebestandene og finde årsagerne

Jan Nielsen*

*Corresponding author for this work

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearchpeer-review

Abstract

Lystfiskerne omkring Bjerringbro fanger ikke nær så mange havørreder i Gudenåen som tidligere. Fangsterne blev halveret sidst i 1990’erne med et endnu større fald omkring 2010.

En lang række fiskeundersøgelser har nu vist, at de naturlige bestande af ørredyngel og ungfisk i mange gydevandløb er blevet kritisk mindre i de senere år. Det er uventet, idet de fleste vandløb lige som tidligere er gode gydevandløb for ørred med god eller høj økologisk tilstand for smådyr. Desuden er der i de senere år fjernet en del spærringer, udlagt gydestryg m.m. for at forbedre den økologiske tilstand og fiskebestandene. Derfor er sportsfiskerne, kommunerne og DTU Aqua gået sammen i arbejdsgruppen ”Havørreden tilbage til Gudenåen”, som dækker Gudenåsystemets vandløb fra opstemningen ved Tangeværket til Randers Fjord. Formålet er at finde årsagerne til tilbagegangen og komme med forslag til at løse problemerne. Som led i dette har der bl.a. været udsat vildtkameraer i en del vandløb, hvor fiskebestanden også er undersøgt, for at kunne vurdere, om tilbagegangen for fiskebestandene kan skyldes fiskeædende rovdyr.
Indlægget giver eksempler på udviklingen i ørredbestandene, forekomsten af fiskeædende rovdyr, og hvordan samarbejdet foregår i arbejdsgruppen - herunder om hvordan man kan sikre bedre fiskeskjul og øget overlevelse af fisk i vandløbene, så der bedst muligt kan sikres selvreproducerende fiskebestande fra gydning.
Original languageDanish
Title of host publicationFerskvandssymposiet 2023: Abstracts
Number of pages2
Publication date2023
Pages8-9
Publication statusPublished - 2023

Cite this