Hvordan ser afrikansk svinepest ud i danske grise II? Rapport over smitteforsøg i drægtige søer 2014

Louise Lohse, Bertel Strandbygaard, Jens Nielsen, Åse Uttenthal, Thomas Bruun Rasmussen, Graham Belsham, Anette Bøtner

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

  113 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne artikel beskriver forløbet af et eksperimentelt forsøg i danske, drægtige søer og fostre podet med afrikansk svinepestvirus(African swine fever virus = ASFV). Formålet med forsøget var at tilvejebringe viden om det kliniske og patologiske billede ved infektion med den ASFV-stamme(ASFV Georgia 2007), der cirkulerer i Rusland og omegn (nu også EU). Forsøget efterfølger et tidligere smitteforsøg gennemført i danske fravænningsgrise med samme isolat (se faktaboks 1). Forsøget skulle samtidig fastlægge, hvilket diagnostisk materiale det er optimalt at udtage fra drægtige søer/nyfødte grise i en mistankesituation. Endelig, indgik forsøget i den løbende opdatering og undervisning af beredskabsdyrlæger i Fødevarestyrelsen om eksotiske virussygdomme i husdyr.Denne aktivitet foregår i et samarbejde mellem DTU Veterinærinstituttet og Fødevarestyrelsen. Via besøg på Lindholm med ekskursion til stald- og laboratoriefaciliteter holdes beredskabsdyrlægerne ajour med det kliniske og patologiske billede af de udefrakommende virustrusler, der cirkulerer i husdyr i landene omkring Danmark.
  Original languageEnglish
  JournalDansk Veterinaertidsskrift
  Volume9
  Pages (from-to)21-23
  ISSN0106-6854
  Publication statusPublished - 2015

  Cite this

  Lohse, L., Strandbygaard, B., Nielsen, J., Uttenthal, Å., Rasmussen, T. B., Belsham, G., & Bøtner, A. (2015). Hvordan ser afrikansk svinepest ud i danske grise II? Rapport over smitteforsøg i drægtige søer 2014. Dansk Veterinaertidsskrift, 9, 21-23.