Hvordan kan man udnytter al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes?

Anders Vestergaard Jensen

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

  Abstract

  Normalt når der vurderes infrastrukturprojekter i Danmark, anvendes en samfundsøkonomisk analyse, der indeholder de effekter der kan beskrives monetært. Størrelsen på de relevante effekter vurderes for hvert alternativ, og en enhedspris anvendes til at fastslå den samlede monetære størrelse af effekten. Dette er yderst praktisk idet en fælles måle-enhed (kroner) dermed opnås. Men det er ikke altid muligt at beskrive samtlige effekter i monetære enheder, derfor skelnes der mellem monetære og ikke- monetære effekter. De yderlige effekter der ikke kan beskrives monetært kan have stor betydning for vurdering af infrastruktur anlæg. Flere miljø effekter kan f.eks. være svære eller umulige at sætte en monetær enhed på. Det vil derfor være relevant at inddrage disse effekter i beslutningsprocessen for at få en mere helhedsorienteret proces (HEATCO, 2006), ( UITP, 2009) og (Macharis et al, 2008). I Danmark er infrastrukturprojekter som motorveje, jernbaner og lufthavne om fattede af en lovpligtig VVM redegørelse, dvs. ved nyanlæg eller væsentlige ændringer skal der udføres en VVM redegørelse. Denne VVM redegørelse skal indgå i vurderingen om anlægget kan accepteres. Typisk vil der foreligge en samfundsøkonomisk analyse og en VVM redegørelse af anlægget og på baggrund af de to bliver der taget stilling til om anlægget kan accepteres. Men en egentlig systematisk sammenvejning af den samfundsøkonomiske analyse og VVM redegørelsen bliver ikke udført. Dette papir beskriver en vurderingsmetodik der kan netop kan håndtere sådan en sammenvejning, så en helhedsorienteret vurdering af infrastrukturprojekterne sker systematisk og transparent. Metoden sigter mod at inddrage al den tilgængelige information (f.eks. En VVM redegørelse), der måtte være om projektet, og anvende denne information til at skabe et overblik over de evt. alternativer der måtte være. Tilgangen er både helhedsorienteret med respekt til effekterne, men også til aktører. Metoden tillader nemlig at beslutningstagerne kan inddrage adskillige aktører med hver deres værdier og holdninger. Først vil metode blive beskrevet trin for trin, og derefter vil metoden blive illustrerede ved at beskrive et eksempel på implementering af metoden. Eksemplet stammer fra Sverige og er behandlet i et forskningsprojekt der bl.a. er finansierede af det svenske statslige forskningsråd VINNOVA. I projektet undersøges alternativer til udbygning af en højhastighedsbane mellem Norrköping og Bäckeby.
  Original languageDanish
  Publication date2009
  Publication statusPublished - 2009
  EventTrafikdage på Aalborg Universitet 2009 - Aalborg, Denmark
  Duration: 24 Aug 200925 Aug 2009

  Conference

  ConferenceTrafikdage på Aalborg Universitet 2009
  Country/TerritoryDenmark
  CityAalborg
  Period24/08/200925/08/2009

  Cite this