Hvordan får vi i Danmark sikret vores vandforsyning mod pesticider og biocider

Poul L. Bjerg, Liselotte Clausen, Anne Esbjørn, Katerina Tsitonaki

Research output: Book/ReportReportCommunication

205 Downloads (Pure)

Abstract

Vandforsyningerne står i dag med store udfordringer med fund af desphenyl-chloridazon (DPC), N,N-dimethylsulfamid (DMS) og nedbrydningsprodukter fra dimethachlor og alachlor. Alle stofferne er såkaldte ”glemte” stoffer, hvor problemerne med fund af stofferne kunne være forudset langt tidligere, hvis stoffernes anvendelse, fysisk-kemiske egenskaber og nedbrydningsveje var blevet kortlagt.

I Danmark har vi stort set ikke påbegyndt en vurdering af varigheden af forureningen for de stoffer, som vi finder i dag. Vi ved derfor endnu ikke, om f.eks. DMS og DPC-koncentrationerne fremover vil stige eller falde, og betydningen af de relativt mange fund af stofferne i betydelige koncentrationer i drænvand og åer er vanskelige at tolke. Dette skaber store udfordringer for forsyningernes struktur og investeringer.

InSa-Drikkevand ønsker med dette notat at tydeliggøre, hvilke udfordringer vandforsyninger bliver mødt med nu og i fremtiden fra pesticider og biocider, og hvilke tiltag der er nødvendige for at kortlægge disse udfordringer.

Baggrunden for notatet er bl.a. en workshop, hvor inviterede personer – med stor viden om pesticiders og biociders skæbne i grundvand – har bidraget med viden og ideer til, hvordan vi løser udfordringen med manglende kendskab til pesticiders og biociders skæbne i især umættet zone og grundvand. Dette notat giver en kort konkret beskrivelse af status, videnshuller og mangler samt konkrete forslag til undersøgelser, der er nødvendige for at kunne give en realistisk vurdering af grundvandsressourcens tilstand nu og i fremtiden.
Original languageDanish
PublisherInSa-Drikkevand
Number of pages18
Publication statusPublished - 2021

Cite this