Hvordan anvender studerende forhandling i computerkonferencer i forbindelse med deres læring?

Pernille Rattleff

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

43 Downloads (Pure)

Abstract

Første gang publiceret i UNEV nr. 9: Evaluering og feedback i netstøttet uddannelse, sept. 2006, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518. I denne artikel fremlægger og diskuterer forfatteren resultaterne af et forskningsprojekt, der under delprojektoverskriften ”Faglige diskussioner i computerkonferencer” er en del af forskningsprojektet ”eLearning i universitetsdidaktisk perspektiv - en undersøgelse af udvalgte teknologiers læringspotentiale”, som gennemføres af forskere på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). I projektet ”Faglige diskussioner i computerkonferencer” undersøges det empirisk, hvordan masterstuderende anvender forhandling i computerkonferencer i forbindelse med deres individuelle læreprocesser. Fremstillingen i denne artikel relaterer sig således til temaet om erfaringer med feedback i netbaserede undervisningsforløb – her først og fremmest de studerendes gensidige feedback. I artiklen fremstiller forfatteren baggrunden for undersøgelsen, undersøgelsesfeltet, projektets teoretiske forankring og forskningsspørgsmål samt en operationalisering af forhandlingsbegrebet. Derefter fremlægges og diskuteres projektets resultater.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Universiteternes efter- og videreuddannelse
Issue number9
Pages (from-to)1-13
ISSN1603-5518
DOIs
Publication statusPublished - 2006
Externally publishedYes

Cite this