Hvad gør trafikanter vrede? Analyse af situationer med vejvrede og forskelle mellem trafikanttyper

Ragnhild Holgaard*, Mette Møller, Sonja Haustein

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalConference articleResearchpeer-review

  299 Downloads (Pure)

  Abstract

  Formålet med denne undersøgelse var at opnå større viden om hvilke trafikale situationer, som udløser vrede hos forskellige trafikantgrupper. Datagrundlaget for undersøgelsen var en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt 2000 personer i Danmark. Analyserne viste, at trafikanter særligt ofte bliver vrede over to typer af adfærd hos andre trafikanter: uopmærksomhed/manglende orientering og hensynsløshed. Analyserne viste desuden en række forskelle mellem undergrupper i befolkningen, fx bliver kvinder oftere end mænd vrede over farlig adfærd, og mænd bliver vrede over bilister, som holder i vejen. Generelt bliver individer oftest vrede over adfærd, som går ud over dem selv – fx bliver bilister vrede over andre bilister, som trækker for tæt ind foran, og cyklister bliver vrede over fodgængere på cykelstierne.
  Original languageEnglish
  JournalDanish Journal of Transportation Research - Dansk tidskrift for transportforskning
  Pages (from-to)1-10
  ISSN1603-9696
  Publication statusPublished - 2018

  Cite this